رسالت اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی

 1. هماهنگی در اجرای برنامه‌های توسعه علمی بویژه کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه مشارکت مردمی در بخش آموزش عالی
 2. زمینه‌سازی در جهت ارتقای کیفیت علمی و پژوهشی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیر دولتی
 3. فعالیت در جهت تأمین نیاز های مرتبط با توسعه پایدار  و ضابطه مند بخش آموزش عالی  غیرانتفاعی - غیر دولتی
 4. "انسجام بخشی" و" ایجاد هماهنگی" در فعالیت‌های مربوط به بخش‌های دولتی و غیردولتی
 5. معرفی استانداردهای مؤسسات و کمک  به نظارت برفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آنها
 6. توسعه مراودات علمی پژوهشی و فعالیت‌های مشترک با مراکز علمی داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات و ضوابط 
 7. تلاش در جهت توانمند سازی نظام مدیریت عمومی و علمی مؤسسات آموزش عالی  غیرانتفاعی - غیر دولتی
 8. مشارکت در نظام تصمیم‌سازی بخش آموزش عالی کشور
 9. انتشار کتب و نشریات علمی.

جلسه 157 شورای مرکزی اتحادیه تهران دبیرخانه اتحادیه 97/7/26

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه مشهدمقدس 97/3/31

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه مشهدمقدس 97/3/31

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه مشهدمقدس 97/3/31

جلسه 154 شورای مرکزی اتحادیه تهران دبیرخانه اتحادیه 97/4/28

جلسه 155 شورای مرکزی اتحادیه دماوند موسسه آموزش عالی ارشاد 97/5/24

جلسه 155 شورای مرکزی اتحادیه دماوند موسسه آموزش عالی ارشاد 97/5/24

جلسه 156 شورای مرکزی اتحادیه تهران دبیرخانه اتحادیه 97/6/22

دیدار اعضای شورای مرکزی با اقای دکتر عارف تیر ماه 97

دیدار اعضای شورای مرکزی با اقای دکتر عارف تیر ماه 97

 • اخباردبیرخانه اتحادیه
 • اخبار دانشگاه ها و موسسات
 • اخبار فرهنگی ورزشی

no picture

مؤسسه آموزی عالی علوم و توسعه پایدار آریا برگزار مینماید فراخوان مقاله در جشنواره بتن و زلزله و بیست و یکمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم و توسعه پایدار آریا برگزار می کند:

به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی در تاریخ 5 و 6 دی ماه سال جاری مصادف با سالروز زلزله بم، در جشنواره بتن و زلزله، بیست و یکمین همایش سالیانه انجمن بین المملی بتن (ACI ) برگزار مینماید.

ادامه خبر

افتخاری دیگربرای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی

ردیفهای 11 و 15 برگزیدگان بیست وچهارمین المپیاد دانشجویی 1397

مهندس کامپیوتر از دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد

1397/06/18

ادامه خبر1 2 3