درخواست از رئيس جمهور براي عضويت دبيركل اتحاديه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پاسخ مربوطه


درخواست از رئيس جمهور براي عضويت دبيركل اتحاديه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پاسخ مربوطه

نامه اتحادیه 148-95          نامه اتحادیه 150-95                   پاسخ دریافت شده

  • نویسنده : مدير سيستم
    • امتیاز :
    • 1
    • 1
  • تاریخ انتشار : 1395/08/16
  • تعداد مشاهده : 744 بار