جلسه 154 شورای مرکزی اتحادیه دانشگاههاوموسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی تهران دبیرخانه اتحادیه 97/4/28

دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه با آقای دکترعارف رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی تیرماه 97

دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه با آقای دکترعارف رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی تیر ماه 97

دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه با آقای دکترعارف رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی تیرماه 97

دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه با آقای دکترعارف رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی تیرماه97

دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه با آقای دکترعارف رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی تیرماه97

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه دانشگاههاوموسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی مشهد مقدس 97/3/31

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه دانشگاههاوموسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی مشهد مقدس 97/3/31

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه دانشگاههاوموسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی مشهد مقدس97/3/31

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه دانشگاههاوموسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی 97/3/31مشهد مقدس

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه دانشگاههاوموسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی مشهد مقدس 97/3/31

 • اخبار دانشگاه ها و موسسات
 • خبرهای دبیرخانه اتحادیه
 • نامه هاي اتحاديه
0/00 0
 • نویسنده : مدیر سیستم
  • امتیاز :
  • 0
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1397/02/29
 • تعداد مشاهده : 204 بار