صفحه اخبارno picture

کاندیداهای شورای مرکزی و بازرس اتحادیه

مشخصات کاندیداهای شورای مرکزی و بازرس اتحادیه
ادامه خبر

مجمع عمومی 97

دعوت از کلیه دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کشور

برای شرکت در مجمع عمومی اتحادیه 

ادامه خبر


افتخاری دیگربرای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی

ردیفهای 11 و 15 برگزیدگان بیست وچهارمین المپیاد دانشجویی 1397

مهندس کامپیوتر از دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد

1397/06/18

ادامه خبر
no picture

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان ،کنفرانس فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری برق و کامپیوتر برگزار می کند.

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
کنفرانس فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری برق و کامپیوتر برگزار می کند.
لینک خبر
ادامه خبرno picture

گزارش پیگیری های دبیرکل اتحادیه درخصوص تخصیص رشته های کارشناسی ارشد

گزارش فعالیت‌های صورت گرفته در مورد "درخواست رشته‌های کارشناسی ارشد"

ادامه خبر

no picture

ملاقات اعضای شورای مرکزی اتحادیه با مدیرکل جدید دفتر آموزش عالی غیردولتی

اعضای شورای مرکزی اتحادیه در تاریخ 3/12/95  با سرکار خانم دکتر داداشیان مدیرکل محترم جدید دفتر آموزش عالی غیردولتی ملاقات داشتند. جناب آقای دکتر آهون‌منش، ضمن تشکر از ایشان برای تخصیص وقت، مشکلات و خواسته‌های دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی را به صورت مشروح ارائه نمودند.

ادامه خبر

no picture

نتایج نهایی مسابقات انتخابی دانشجویان دانشگاههای غیردولتی

مسابقات نهایی قهرمانی در بهمن ماه سال گذشته به میزبانی مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی رجا در قزوین برگزار گردید
ادامه خبر