صفحه اخبار

مجمع عمومی 97

دعوت از کلیه دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کشور

برای شرکت در مجمع عمومی اتحادیه 

تاریخ برگزاری 9 اسفند 97

دعوتنامه 555/97

دریافت فرم اعلام حضور

دریافت فرم رزومه کاندیدای شورای مرکزی یا بازرسی (ویژه اعضای اتحادیه) 

0/00 0
  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/12/05
  • تعداد مشاهده : 2024 بار