شناسنامه موسسه غیرانتفاعی ادیبان

-------------------------------------------------- 

نام موسسه

ادیبان

ریاست

دکتر محمد تقی مختاری

تلفن

0232-4239082-7

نمابر

0232-4239087

سال تاسیس

1385

آدرس

گرمسار- میدان انقلاب- نبش خیابان دانشگاه

کد پستی/ صندوق پستی

179-35815

آدرس الکترونیکی

www.adiban.ac.ir

ایمیل

info@adiban.ac.ir

 

 

رشته های تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیبان

----------------------------------------------------------

 

رشته های تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکترا

آمار

*

 

*

 

 

کاردان فنی برق

*

 

 

 

 

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 

 

*

 

 

مهندسی تکنولوژی مخابرات

 

 

*

 

 

کامپیوتر - نرم افزار

 

 

*

 

 

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار   *      
علمی کاربردی مخابرات- ارتباط داده ها *        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mes/bottom-ext.jsp" />