شناسنامه موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی البرز

نام موسسه

البرز

ریاست

دکتر سید مرتضی نوربخش

معاونت آموزشی

محمد طاهرنیا

تلفن

0282-2577190-9

نمابر

0282-2574045 , 0282-257444

سال تاسیس

1383

آدرس

قزوین- محمدیه -جنب دانشگاه علمی کاربردی

صندوق پستی

1155-34918

آدرس الکترونیکی

WWW.ALBORZQ.AC.IR

 

رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی البرز

رشته های تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکترا

حسابداری

*

 

 

 

مدیریت صنعتی

*

 

 

 

آمار

 

*

*

 

 

مهندسی برق

 

*

 

 

 

علوم اجتماعی

 

*

 

*

 

مترجمی زبان انگلیسی

* 

*

*

*

 

زبان و ادبیات انگلیسی

 

*

 

 

 

مدیریت بازرگانی

 

 

*

 

 

آموزش زبان انگلیسی

 

 

 

*

 

مدیریت اجرایی

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mes/bottom-ext.jsp" />