شناسنامه موسسه غیر انتفاعی علامه قزوینی

--------------------------------------------------

نام موسسه

علامه قزوینی

ریاست

دکتر اصغر خالدان

معاونت آموزشی

دکتر علی رضا ابدی

معاونت اداری مالی

دکتر علی تقی زاده

تلفن

0281-3687559-3687890-2

نمابر

0281-3660869

سال تاسیس

1384

آدرس

قزوین- خیابان دانشگاه- کوچه 27(پورمطبوع) پلاک 104

کد پستی

3414668435

آدرس الکترونیکی

www.allamehghazvini.ac.ir

 

رشته های تحصیلی موسسه غیر انتفاعی علامه قزوینی 

-------------------------------------------------------------

رشته های تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکترا

امور بانکداری

*

 

 

 

 

امور بیمه

*

 

 

 

 

امور مالی و مالیاتی

*

 

 

 

 

حسابداری

*

 

*

 

 

مدیریت بازر گانی

*

 

 

 

 

علوم اقتصادی

 

*

 

 

 

مدیریت بیمه

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتدای صفحه

 

 

 

mes/bottom-ext.jsp" />