شناسنامه موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اسوه

نام موسسه

اسوه

ریاست

دکتر رسول صدیقی

معاون آموزشی

حسن میلانی بناب

معاون اداری

محمد الیاسی

تلفن

0411-4405055-4405173

نمابر

0411-4405173

سال تاسیس

1387

آدرس

تبریز- خیابان راه آهن- چهار راه خطیب- جنب بیمه دانا- کوی نیک گاز- پلاک یک
آدرس الکترونیکی  www.osve.ac.ir
ایمیل info@osve.ac.ir

 

رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی اسوه

رشته های تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکترا

علمی کاربردی حسابداری     *    
مدیریت بازرگانی *   *    
مدیریت هتلداری *        
مدیریت بیمه     *    
مدیریت صنعت جهانگردی *        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mes/bottom-ext.jsp" />