شناسنامه موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رشدیه

نام موسسه

رشدیه

ریاست

دکتر مهدی صحت خواه

معاون آموزشینعمت اله تقوی
معاون اداریسید رضا سید جعفری

تلفن

0411-6660661-3

نمابر

0411-6678582

سال تاسیس

1387

آدرس

تبریز- شهرک رشدیه-کوی الهیه-خیابان سبلان

آدرس الکترونیکی

www.roshdiyeh.ac.ir

ایمیلinfo@roshdiyeh.ac.ir

 

رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی رشدیه

رشته های تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکترا

فنی برق- الکترونیک

*

 

 

 

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات

*

 

 

 

 

علمی- کاربردی نرم افزار کامپیوتر

*

 

 

 

 

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

 

*

 

 

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 

 

*

 

 

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت  *  
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mes/bottom-ext.jsp" />