تغییر شهریه غیرانتفاعی‌ها در کارشناسی ارشد/ اعلام اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کنکور

93/2/30

  مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی:

تعیین شهریه موسسات غیرانتفاعی براساس کیفیت انجام می شود

93/1/18

 معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرد:

تشکیل کمیته ساماندهی شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی

 93/1/17

 اساسنامه دانشگاههای غیردولتی تغییر می کند

92/12/23

مشکلات مالی دانشگاه های غیرانتفاعی


-92/12/12

 

صندلی های خالی دانشگاه ها، بحرانی که جدی گرفته نمی شود-92/12/13

 تغییر روند دریافت شهریه موسسات غیرانتفاعی از سال آینده-92/12/13

تأکید وزیر علوم بر چند نرخی شدن شهریه غیرانتفاعی ها و ادغام این دانشگاهها

92-12-8

70 درصد ظرفیت «مقطع کاردانی » خالی است-

92-12-8

تأمین بودجه 40 میلیارد تومانی هم دردی از ما دوا نکرد-

92-12-8

جلوی رانت دانشگاه ایرانیان را بگیرید-60درصد ظرفیت غیرانتفاعی ها خالی ماند-

92-12-8

کمیته اصلاح اساسنامه دانشگاههای غیرانتفاعی تشکیل شده است-

92-12-8

حذف 70 درصد درآمد غیرانتفاعی ها-افزایش مؤسسات به جای دانشجو-

92-12-8

 

تکلیف شهریه های دانشجویی را مشخص می کنیم-

92-12-8

 

شکیل کمیته اصلاح اساسنامه و شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی در وزارت علوم-

92-12-8

جلوی دانشگاه رانتی ایرانیان گرفته شود-

92-12-8

 تمام اعتبار یارانه غذایی موسسات غیرانتفاعی پرداخت شد

92/10/23

 توقف صدور مجوز جدید برای موسسات غیرانتفاعی

92/10/14

 

۹۰ درصد ظرفیت کاردانی دانشگاه‌های غیرانتفاعی خالی است

92/8/18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

mes/bottom-ext.jsp" />