لیست دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

 

منطقه پنج

 

اصفهان-چهارمحال و بختیاری-مرکزی-همدان

 

 

اصفهان
المهدی سپاهان شهر
امین فولادشهر
بزرگمهر اصفهان
بنیان شاهین شهر
پالایش خمینی شهر
پیام گلپایگان
جامی نجف آباد
جهاددانشگاهی اصفهان اصفهان
چهلستون(ایران زمین) اصفهان
دانش پژوهان اصفهان
راغب اصفهانی اصفهان
سپهر اصفهان
سیلک کاشان
سینا کاشان
شهید اشرفی اصفهانی اصفهان
شیخ بهایی- دانشگاه اصفهان
صبح صادق اصفهان
صفاهان اصفهان
صنعتی فولاد فولادشهر
عقیق شاهین شهر
علامه فیض کاشانی کاشان
علامه نایینی نایین
علوم قرآن  و حدیث علامه مجلسی اصفهان
علوم و فناوری سپاهان اصفهان
فرزانگان اصفهان
فیض الاسلام خمینی شهر
معارف قرآن و عترت-دانشگاه اصفهان
مهدعلم کاشان
نجف آباد نجف آباد
نقش جهان اصفهان
نوردانش میمه
هشت بهشت اصفهان
چهارمحال و بختیاری
نور هدایت شهرکرد
مرکزی
انرژی ساوه
پرندک پرندک
دانشستان ساوه
رضویه ساوه
زرندیه زرندیه
شهرآفتاب خمین
علم گستر مهاجران اراک
فخر رازی ساوه
فن و دانش ساوه
مهراراک اراک
مهرگان محلات
ناصرخسرو ساوه
همدان
الوند همدان
امید همدان
علم و فرهنگ (جهاددانشگاهی همدان) همدان
عمران و توسعه(آبادانی و توسعه روستاها) همدان
گنجنامه همدان
هگمتانه همدان
mes/bottom-ext.jsp" />